Endelig fri!

Etter å ha blitt befridd forteller de amerikanske soldatene om brutal behandling. De ble ikke torturert, og sårede ble operert flere ganger.