Vil du adoptere eit lam?

Ei odelsjente i Flora har starta med fjernadopsjon lam i sommar. Noko for deg?