Plystrelyder fra Bagdad

Abed Nagem er en irakisk lege fra Bagdad. Han kom til Norge som politisk flyktning i 1998. Han har familie og venner i Bagdad, og følger nøye med på krigens utvikling. Les hva han skriver om Irak-krigen