FN vil ikke trekke seg ut av Irak

FN vil fortsette sin virksomhet i Irak, het det i en uttalelse fra FNs sikkerhetsråd tirsdag.