EU-diskusjon om selskapsskatt

Tanken om en minstestandard for selskapsskatt i EU er i ferd med å vinne terreng, men det er langt frem.