Ni savnede fra Hordaland

Familie, venner, klassekamerater, kolleger. Når listen over savnede nordmenn etter flombølgekatastrofen legges frem i dag, får mange svarene de frykter. Ni av personene på listen er fra Hordaland.