Svensk nei en lærepenge for EUs store

Sveriges nei til EUs økonomiske og monetære union (ØMU) kan forstås som en advarsel til EUs stormakter: Hvis de ikke følger reglene, undergraves hele samholdet.