Estland nærmere EU

Madis vil inn i EU for å få fri flyt av penger og musikk. Mart vil stemme nei for å beholde selvstendigheten. Søndagens EU-avstemning splitter også esterne, om enn ikke helt på midten.