- Vi er selvgode

Norge har dyrket rollen som velgjører gjennom u-hjelpen. Men i handelspolitikken som var langt viktigere for U-landene, har Norge fra starten vært en bremsekloss. Selvgodhet og selvskryt har vært en viktig del av norsk bistandshistorie. Personer i bistandsmiljøet har vegret seg for å uttale seg kritisk, i frykt for å løpe Carl I. Hagens ærend.