Minister gikk av etter en dag i jobben

En av Sri Lankas nyinnsatte ministere trakk seg fra stillingen like etter at han ble tatt i ed.