Pluto ikke lenger en planet

Solsystemet er redusert fra ni til åtte planeter, etter at Pluto mistet sin status som planet under Den internasjonale astronomiske unions årsmøte torsdag.