- Bevis på mørk materie funnet

Forskere mener å ha funnet det første direkte beviset for at den mystiske mørke materien faktisk finnes.