Golfstrømmen stanset ti dager i 2004

Grundig forskning på Golfstrømmen øker bekymringen for at den kan svekkes eller forsvinne som følge av klimaendringer. I 2004 stanset havstrømmen fullstendig opp i over en uke, ifølge britiske forskere.