Satte ned treskoen

En ny spiker ble i går hamret i grunnlovstraktatens kiste. Etter Nederlands «nee» vet ingen sikkert om - og hvordan - dette prosjektet nå kan reddes.