En bedre start på livet

Fattige barn i Mongolia får gå i barnehage og forberede seg til skolegangen. Det norsk-danske misjonssamarbeidet gir barna bedre muligheter til å komme seg ut av fattigdommen.