Unntakstilstand etter raskatastrofen i Filippinene

Filippinenes president Gloria Macapagal-Arroyo erklærer unntakstilstand etter jordskredene som kan ha krevd 800 menneskeliv. Ofrene legges nå i massegraver.