Kvinnene styrer finnene

17 år etter Norge, men før både Danmark og Sverige: Kvinnene tar all politisk makt i Finland. Både presidenten, statsministeren og halve regjeringen er nå kvinner.