Fra FN-sporet til USA-sporet

Bondevik-regjeringen kan ikke lenger påberope seg at FN er en hjørnestein i norsk utenrikspolitikk dersom den går inn for norsk deltakelse i den USA-ledede okkupasjonsstyrken i Irak.