Fortidens kraft

Det hender jeg for sjelefredens skyld går en tur gjennom Roma.