Jazzens historie er rasert ... men musikken lever

Jazzens sanne venner er i sorg. Musikkens magiske Mekka, New Orleans, er lagt øde og valfarten til rytmenes kilder er innstilt for lang tid, kanskje for evig.