Stort oppbud av jaktpoliti

Rundt 1000 uniformerte oppsynsfolk fra Statens Naturoppsyn og frivillige organisasjoner passer på lov og orden under årets høstjakt.