Musharraf vil ta imot kashmirere fra India

President Pervez Musharraf sier Pakistan gjerne vil åpne kontrollinjen som deler Kashmir.