• SEREMONI: Irans øverste leder Ayatollah Ali Khamenei og president Hassan Rouhani ber ved siden av kisten med avdøde president Ali Akbar Hashemi Rafsanjani under hans begravelsesseremoni tirsdag. FOTO: HANDOUT / X80001

Reformbevegelsen i Iran under press etter Rafsanjanis død

Tidligere president Rafsanjani var en av prestestyrets mest prominente pragmatikere. Hans død gjør at reformkreftene i Iran er klart svekket.