Styrkene er beordret tilbake til sine baser, ifølge talsmannen Dmitrij Peskov.

Planen har hele tiden vært at øvelsene skulle avsluttes 3. mars, og at soldatene skulle være tilbake på sine baser fredag 7. mars.

Den svenske eksperten Gudrun Persson bekrefter at dette hele tiden har vært planen. Tilbakekallelsen gjelder bare den store øvelsen, framholder hun, og understreker at Russland aldri har erkjent at styrkene som befinner seg på Krim-halvøya, er russiske.

— Styrkene på Krim blir værende, sier Persson, som er ansatt ved Totalförsvarets forskningsinstitut.

Øvelsene skulle bidra til å teste kampberedskapen til det russiske forsvaret. Om lag 150.000 soldater har deltatt, både fra hæren, flyvåpenet og marinen, og noen av øvelsene har foregått i nærheten av Ukraina.

Det var Putin selv som ga ordre til øvelsen så sent som 26. februar. Hele det vestlige forsvarsdistriktet ble beordret til beredskapsøvelse på kort varsel, samtidig som krisen i Ukraina var under full utvikling.

Putin var mandag til stede på øvelsesstedet Kirilovskij sammen med blant andre forsvarsminister Sergej Sjoigu og sjefen for den russiske hærens avdeling for kampforberedelser, Ivan Buvaltsev.