EU-kommisjonen varsler at den nå vil revurdere hele sitt forhold til Sveits. Kommisjonen har advart om at Sveits ikke bare kan velge og vrake i avtalene landet har undertegnet med EU.

I en folkeavstemning søndag sa sveitserne med knapp margin ja til å legge restriksjoner på innvandring. 50,3 prosent av velgerne støtter det såkalte «Stopp masseinnvandringen»-initiativet, som mener at innvandringen må begrenses gjennom en kvoteordning.

— Jeg er dypt skuffet over det sørgelige resultatet av folkeavstemningen i Sveits. Å begrense innvandringen kommer til å ramme den sterke sveitsiske økonomien som er så avhengig av omverdenen, sier Sveriges EU-minister, Birgitta Ohlsson.

Europa trenger mer fri bevegelse for å klare seg i den globale konkurransen, ifølge Ohlsson.

- En rekke problemer

— Når nå landet vil stenge grensene for EU-borgere er det grunn til å se på hvordan forbindelsene mellom EU og Sveits skal være i fremtiden, sier hun videre.

Det var det nasjonalkonservative og innvandringskritiske Sveitsisk folkeparti (SVP) som tok initiativ til folkeavstemningen.

Wolfgang Schaüble, finansminister i Tyskland, Sveits' største handelspartner, sier resultatet av folkeavstemningen kommer til «å skape en rekke problemer for Sveits på mange områder».

Den sveitsiske regjeringen sender nå utenriksminister Didier Burkhalter på en turne til europeiske hovedsteder for å forklare resultatet og forsøke fremforhandle en løsning. Første stopp er Berlin.

I hovedstaden Bern og byen Lucern demonstrerte noen hundre mennesker mot resultatet søndag kveld. - Vi skammer oss, ropte demonstrantene i Bern.

Påvirker nordmenn?

Resultatet innebærer at avtalen med EU om fri bevegelse over grensene, en av EUs fire fundamentale friheter, blir undergravet, og det kan også få følger for nordmenn.

— Vi vil ta opp med sveitsiske myndigheter hva folkeavstemningen vil kunne få av betydning for norske borgere som vil bo og arbeide i Sveits, sier statsråd for EØS-saker og forholdet til EU, Vidar Helgesen (H) til NTB.

Det bor anslagsvis 1.500 nordmenn i Sveits.

— Den sveitsiske regjeringen har nå fått tre år på seg til å reforhandle avtalen, sier Helgesen.

Han peker på at det foreløpig er uklart om det sveitsiske vedtaket også vil omfatte EFTA-avtalen, der Norge og Sveits er medlemmer.

Over 120 avtaler

Både den sveitsiske regjeringen, store deler av næringslivet, turistsektoren og helsevesenet har gått imot å begrense innvandringen, og har argumentert med at utenlandsk arbeidskraft har bidratt positivt til økonomien.

EU er Sveits' største handelspartner, og regjeringen har understreket betydningen av å opprettholde et godt forhold til EU.

Sveits er ikke EU-medlem, men har adgang til EUs indre marked gjennom bilaterale avtaler. De over 120 avtalene er i betydelig grad lenket sammen med såkalte giljotin-klausuler, som innebærer at dersom én avtale sies opp, så ryker automatisk også en rekke av de andre.

Totalt er 23 prosent av Sveits' knappe 8 millioner innbyggere utlendinger. Det årlige innvandringsoverskuddet utgjør cirka 80.000 mennesker.