Den svenske sentralbanksjefen Stefan Ingves etter et rentemøte i fjor høst.
FANNI OLIN DAHL / NTB scanpix

Beslutningen torsdag var uventet, ifølgeAftonbladet.Da avisen nylig intervjuet eksperter i de svenske bankene, svarte bare to av sju at de trodde Riksbanken ville satse på negativ styringsrente.Riksbanken har også endret rentebanen og forventer ingen rentehevning før andre halvår 2016. I tillegg kjøper den svenske sentralbanken statsobligasjoner for 10 milliarder kroner.

Årsaken til de uvanlige tiltakene er den lave inflasjonen. I desember var inflasjonstakten fortsatt negativ, ifølge Statistiska centralbyrån (SCB). Inflasjonstakten lå da på -0,3 prosent.

At den svenske kronen har svekket seg den siste tiden, har imidlertid fått mange til å spå at det ikke ville bli noen historisk minusrente i denne omgang.

Styringsrente under null innebærer at de svenske bankene må betale for å sette penger på konto hos Riksbanken fra en dag til den neste.