• LUFTIG: Flere stiller spørsmål om dronene som er observert over strategiske steder i Paris utgjør en trussel. Eksperter påpeker at droner bare kan ta med seg en begrenset mengde last. FOTO: GONZALO FUENTES, REUTERS

Drone-mysteriet over Paris

Er det rene guttestreker, eller er det kriminelle eller terrorister som flyr droner over presidentpalasset, over baser for atomubåter og atomkraftverk?