Moody's sier det hersker betydelig usikkerhet om utfallet av samtalene mellom Hellas' nye regjering og EU, IMF og Den europeiske sentralbanken.

Moody's vurderer for tiden Hellas' kredittverdighet på såkalt søppelnivå — Caa1.

«Dersom den greske regjeringen ikke er i stand til å sikre enighet med kreditorene i løpet av de neste ukene, øker sannsynligheten for mislighold av lånene fra privat sektor kraftig», heter det i vurderingen til Moody's.