• (1/2)
    OVERVANN: Enkelte deler av New Orleans står delvis under vann. FOTO: REUTERS

Dikene holder i New Orleans

Uværet Lee har ført til store nedbørsmengder og oversvømte gater i New Orleans, men dikene som omgir byen, ser ut til å holde.