Sikkerhetsavtalen innebærer at rundt 12.500 utenlandske soldater blir værende i landet også etter årsskiftet, 9.800 av dem amerikanske. USA vil også få beholde flere militærbaser i landet.

På det meste hadde USA og NATO 130.000 soldater i Afghanistan, mens det i dag er rundt 41.000 tilbake.

Avtalen har lenge vært klar, men Ghanis forgjenger i presidentstolen, Hamid Karzai, hadde et anstrengt forhold til amerikanerne mot slutten av sin regjeringstid og nektet å undertegne.

Taliban

USA og NATO avslutter formelt sine militære operasjoner i Afghanistan ved årsskiftet, men nøler med å forlate et land der alt annet enn fred og fordragelighet hersker.

Til tross for 13 års vestlig krigføring kontrollerer Taliban fortsatt store områder og frykten er at opprørerne skal gjenerobre makten i Kabul når vestlige styrker trekkes ut.

De afghanske sikkerhetsstyrkene som er bygd opp med vestlig støtte, vil neppe alene kunne stanse Talibans framrykking, og USA ønsker derfor også i framtida å ha et militært nærvær i Afghanistan.

NATO-avtale

Afghanistan vil også inngå en lignende sikkerhetsavtale med NATO, men det er ikke kjent hva denne vil bestå i, eller når og hvor den vil bli undertegnet.

Taliban har fordømt sikkerhetsavtalen med USA og kaller den et listig amerikansk plott for fortsatt å kunne kontrollere Afghanistan og ikke tape ansikt som supermakt.