Gruvearbeiderne vender hjem

Minst ti av gruvearbeidere kan dra hjem.