Forslagene om å tillate væpnede lærere har fått vind i seilene etter skolemassakren i byen Newtown.

Dermed kan massedrapet få en ganske annen effekt enn tilhengere av strengere våpenlover hadde sett for seg. Folkevalgte og ministre i seks forskjellige delstater er i gang med å formulere lovforslag som skal sørge for at lærere kan bære våpen på jobb.

— Vårt forslag er at skoler som ønsker det, kan la rektor eller en annen person få trening i bruk av skytevåpen og håndtering av kriser som den i Newtown, sier Tom Horne, justisminister i delstatsregjeringen i Arizona.

Han mener det beste ville vært å ha væpnet politi på hver eneste skole. Men trange budsjetter gjør dét vanskelig å få til.