Det er dyrt å bli tatt i ed som amerikansk president. Derfor ber Obama nå om økonomisk hjelp til innsettelsesfesten i januar. Festen ventes å koste nesten en milliard kroner.

Presidentens innsamlings-stab lover de best betalende donorene eksklusiv adgang til flere aktiviteter som holdes i forbindelse med innsettelsen, blant annet billetter til den offisielle innsettelsesfesten.

Koserter og fester

For bedrifter gjelder dette sponsorer som bidrar med en million dollar eller mer, for privatpersoner holder det å bidra med 250.000 dollar.

Det Obama ber om sponsorstøtte til, er en parade, konserter og fester i forbindelse med innsettelsen. Selve seremonien på Capitol Hill er det skatteyterne som betaler for.

Sa nei sist

Under samme markering i 2009 nektet presidenten å motta donasjoner fra selskaper, og hadde et tak på bidrag fra privatpersoner på 50.000 dollar. Derfor blir presidenten nå beskyldt for å fravike prinsippene sine, blant annet av John Wonderlich som er direktør hos Sunlight Foundation som kjemper for politisk åpenhet.

Wonderlich skriver på bloggen sin at Obama med denne beslutningen «prioriterer en overdådig fest over integritet», og at han har gått bort fra en prinsipiell tilnærming til penger i politikken.

I 2009 samlet Obama inn over 53 millioner dollar til innsettelsen. Årets fest ventes å koste over 175 millioner dollar — nesten en milliard norske kroner.