Hatet mot Obama

Det er ikke bare økonomi og jobber som vil påvirke amerikanske velgere i morgen. Mange motiveres av et sterkt hat mot President Barack Obama.