Det var bygningen Portcullis House, hvor mange av de folkevalgte har kontorer, som ble evakuert. I tillegg ble T-banestasjonen Westminster stengt.

Etter at politiet hadde undersøkt saken viste det seg at det ikke var nødvendig å opprettholde evakueringen.