Mange naboer har klaget over at den såkalte «rockerborgen» (MC-borgen) ligger der den ligger. København kommune har tidligere vedtatt at Bandidos ikke får bruke huset, men den beslutningen ble omgjort av klagenemnda for natur— og miljøsaker.

Mandag bestemte politikerne i København seg for at de vil godta avgjørelsen.

— Dersom beoberne fortsatt ønsker å gjøre noe med situasjonen, så er det justisministeren de må henvende seg til, sier Morten Kabell, som er byråd for teknikk og miljø.