Tallene, som er fra 2012, inkluderer dødsfall som følge av luftforurensning både utendørs og innendørs.Tallene, som er fra 2012, inkluderer dødsfall som følge av luftforurensning både utendørs og innendørs.

— Luftforurensning er nå det største miljømessige helseproblemet og det rammer alle, både i rike land og utviklingsland, sier Maria Neira i WHO.– Luftforurensning er nå det største miljømessige helseproblemet og det rammer alle, både i rike land og utviklingsland, sier Maria Neira i WHO.

Ifølge WHO var hvert åttende dødsfall i 2012 knyttet til luftforurensning.Ifølge WHO var hvert åttende dødsfall i 2012 knyttet til luftforurensning.

De største dødsårsaken som kan knyttes til luftforurensning, er hjertesykdom, slag, lungesykdom og lungekreft.De største dødsårsaken som kan knyttes til luftforurensning, er hjertesykdom, slag, lungesykdom og lungekreft.

Asiatiske land som Kina, India, Indonesia, Sør-Korea og Filippinene er hardest rammet. 5,9 millioner dødsfall i denne delen av verden kan knyttes til luftforurensning. (©NTB)Asiatiske land som Kina, India, Indonesia, Sør-Korea og Filippinene er hardest rammet. 5,9 millioner dødsfall i denne delen av verden kan knyttes til luftforurensning. (©NTB)