Kraftige eksplosjoner kunne høres i Damaskus litt over midnatt. Statlig TV meldte at et militært forskningssenter i utkanten av byen var angrepet med raketter, og at det dreide seg om et israelsk angrep.

En vestlig etterretningskilde sier at det var iranske raketter som skulle leveres til Hizbollah i Libanon som var målet.

— Det som ble angrepet, i natt som i det forrige angrepet, var lagre med Fateh-110-raketter som var i transitt fra Iran til Libanon, sier kilden.

Lyste opp i natten

Videoer som er lastet opp på internett, viser eksplosjoner og en enorm ildkule som lyser opp i nattehimmelen i utkanten av byen.

Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights melder at innbyggere i Damaskus så fly på himmelen før angrepet på forskningssenteret Jamraya og et ammunisjonslager.

Andre aktivister sier at en rakettbrigade og leirer for republikanergarden også kan ha blitt truffet i det tungt militariserte området rett nord for hovedstaden.

Syrisk TV sier at angrepet er et forsøk på å heve moralen til terroristgruppene som i det siste er hardt rammet av «vår noble hær».

Flere angrep

Verken i Israel eller i Washington ville noen kommentere. Men Israel har gjort det klart at de vil angripe for å hindre avanserte våpen i å bli sendt til Hizbollah.

Forskningssenteret i Jamraya var også mål for et israelsk flyangrep i januar, og så sent som natt til lørdag gjennomførte Israel også et flyangrep mot mål i Syria.

Trolig var det en våpentransport på vei til Hizbollah i Libanon som ble truffet lørdag. En diplomatisk kilde i Beirut har sagt at det var bakke-til-luft-raketter som nylig var levert fra Russland, som ble ødelagt.