Skjelvet hadde sitt episenter i havet drøyt 600 kilometer sør for Tokyo, på 424 kilometers dyp, melder jordskjelveksperter i USA.

Ifølge Japans meteorologiske institutt er det ingen fare for en tsunami, og det er heller ikke kommet meldinger om skader som følge av skjelvet.