Ifølge en meningsmåling som er gjort for Harvard-universitetet tror hele 85 prosent av amerikanerne at man smitter ved å hoste eller nyse, trass i at Verdens helseorganisasjon WHO sier at slik smitte er høyst usannsynlig.

Nyheten om at enda en sykepleier i Texas er smittet etter å ha behandlet en døende ebola-pasient har trolig gjort amerikanerne enda mer bekymret for å bli syke.

— Det er mye usikkerhet blant folk om hvordan ebola smitter. De sier i bunn og grunn at viruset spres slik de selv føler er logisk, uten å kjenne til fakta, sier Harvard-forskeren Gillian SteelFisher.

38 prosent av de spurte sier de frykter at de selv eller noen i deres familie skal bli syke av ebola i løpet av det kommende året. Men 80 prosent tror de ville overleve.

Det er nå godt kjent at ebola nesten utelukkende smitter gjennom direkte kontakt med en syk pasients blod eller andre kroppsvæsker, og bare etter at symptomene har vist seg, ikke i inkubasjonsperioden.