De viktigste elementene i forslaget som Obama har oversendt til Kongressen, er et forbud mot salg av halvautomatiske våpen og høykapasitetsmagasiner samt et krav om strengere bakgrunnssjekk av våpeneiere.

I den nye meningsmålingen, som er gjennomført av Ipsos for nyhetsbyrået Reuters, sier 74 prosent av de spurte at de er for et forbud mot salg av halvautomatiske våpen og høykapasitetsmagasiner.

I tillegg sier 86 prosent av de spurte at de er for en utvidet bakgrunnssjekk av våpeneiere.

Våpenlobbyorganisasjonen NRA har på sin side foreslått at det bør utplasseres væpnede vakter på skoler i landet. Dette kravet får støtte fra 72 prosent av de spurte i meningsmålingen.

Målingen har en feilmargin på 4,7 prosentpoeng i hver retning.