Nedgangen reflekterer en langt dårligere utvikling enn tidligere antatt. Amerikanske myndigheter forventet en vekst på 0,1 prosent.

På tross av den lave veksten i første kvartal, mener økonomer på Wall Street mener å se tegn til bedring, og spår en økning på så mye som 4 prosent i løpet av årets andre kvartal.

Dette skyldes blant annet en styrking av arbeidsmarkedet, ifølge økonomene. (©NTB)