• FOTO: Rune Petter Ness

Lever i likstanken fra egne barn

«Vi trenger hjelp» har noen sprayet på et laken og hengt det tvers over gaten. Men ingen har besvart bønnen. Barn ligger fortsatt under steinblokkene.