Det russiske utenriksdepartementet kunngjorde funnene onsdag kveld. Samtidig ble det framholdt at slike funn ikke blir tatt hensyn til, og at landene som anklager den syriske regjeringen for å bruke kjemiske våpen, har dysset ned beviser som tyder på at opprørerne står bak gassangrep.

Russiske myndigheter advarte samtidig mot en mulig atomkatastrofe hvis amerikanerne skulle velge å gå til angrep på Syria. Faren er knyttet til en liten reaktor utenfor Damaskus som inneholder radioaktivt uran.

— Hvis et stridshode, enten med hensikt eller tilfeldig, skulle treffe Miniature Neutron Source Reactor i nærheten av Damaskus, kan konsekvensene bli katastrofale, heter det i departementets uttalelse.

Faren er både knyttet til at de nærliggende områdene vil bli forgiftet av uran, og at uranet kan havne i hendene på mennesker som vil bruke stoffet til våpen, ifølge russiske myndigheter.

Russland oppfordrer også Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) om å reagere raskt og lage en analyse av risikoen som er knyttet til et mulig amerikansk angrep på reaktoren eller andre anlegg i Syria.