Det skal ha vært 27 personer om bord i bussen da ulykken skjedde, 25 av dem soldater som var på vei hjem på permisjon.

Soldatene tilhørte en bataljon som er utsendt til Swat-dalen for å bekjempe talibanopprørere som holder til i de såkalte stammeområdene nordvest i Pakistan.