Blant dem som har sluttet seg til de radikale jihadistgruppene, er det også rundt 100 amerikanere. Alle er kanskje ikke der lenger, sier amerikansk UDs talskvinne Marie Harf.

Amerikansk etterretning har ikke vært i stand til å finne noen organisert rekruttering til gruppene i USA, slik som i Europa.

USA har tidligere gjort det klart at vestlige krigere i Syria og Irak er en trussel mot sikkerheten, særlig når de kommer hjem til sine egne land.

I slutten av september skal president Barack Obama lede et toppmøte i FNs sikkerhetsråd der temaet er de utenlandske krigerne i Midtøsten.