Avlyser protestmarsj

Rødskjortene avlyser protestmarsj i Bangkok.