I en uttalelse fra de sju landene — USA, Canada, Tyskland, Frankrike, Italia, Storbritannia og Japan - heter det at den russiske handlingen strider mot prinsippene til G8, som Russland sluttet seg til i 1997.

Ber om dialog

De vil derfor inntil videre ikke ta del i noen samtaler om planene for G8-møtet i Sotsji i juni.

I uttalelsen ber de også Russland om heller å gå i dialog med Ukraina om bekymringene de måtte ha for sin nasjonale sikkerhet og menneskerettighetene til den russisktalende delen av Ukrainas befolkning.

En slik dialog kan finne sted gjennom forhandlinger eller ved hjelp av internasjonale observatører eller mekling.

Økonomiske løfter

Finansministrene i G7 lover å gi Ukraina et økonomisk redningstau så lenge de nye lederne lover å gjennomføre reformene som IMF krever.

«Vi står sammen i vårt løfte til å gi sterk økonomisk støtte til Ukraina. Overgangen til en ny regjering gir en unik mulighet til å få på plass svært nødvendige markedsorienterte reformer» heter det i en uttalelse fra de sju.

G7 mener at Det internasjonale pengefondet IMF må være i front for å bistå Ukraina med politisk rådgivning og finansiering for å få landet gjennom de store utfordringene det står overfor.

De sier at IMF blir avgjørende for å åpne også for annen økonomisk støtte fra andre aktører som Verdensbanken, EU og enkeltland.