— Vi er sterkt bekymret over situasjonen i Libya og flyktningstrømmen fra landet, men vi vil ikke sende våre soldater til landet, sier italienske Federica Mogherini, EUs utenrikssjef.

På et toppmøte i går fastslo EU at unionen vil følge FN og forsøke å yte støtte. Europa ønsker ikke å ta selvstendig initiativ til en militær intervensjon i det konfliktfylte landet.

Megle

— Vi har ikke planer om militær intervensjon, sier Mogherini.

EU vil til gjengjeld tilby støtte til et FN-ledet forsøk på å megle mellom landets stridende parter. Målet er å skape en samlingsregjering, ifølge Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt.

— FN har sikret at partene er ved forhandlingsbordet. Den prosessen støtter vi opp om fra EUs side, med mål om en samlingsregjering, sier den danske statsministeren.

Vi har ikke planer om militær intervensjon.

Før toppmøtet har det eller vært snakk om at EU kanskje ville sende tropper til Libya. En kilde med tilknytning til forhandlingene opplyser at et tidlig, internt forslag fra Mogherini gikk ut på å sette inn sikkerhetsstyrker i eller rundt det nordafrikanske landet.

Flere hadde også forventet at de søreuropeiske landene, spesielt Italia, ville forsøke å presse de andre EU-landene til et inngrep. Landene rundt Middelhavet er særlig presset av flyktninger fra Libya.

I denne uken har møter mellom utenriksministrene og nå også stats- og regjeringslederne vist at ingen land er positive til en militær intervensjon. Selv ikke Italia, ifølge en kilde.

Støtter FN

Helle Thorning-Schmidt sier at EU har bestemt seg for å følge FNs forsøk på å megle i konflikten, og at det ikke har blitt diskutert en EU-ledet militær intervensjon.

— Det er ikke nødvendig på det nåværende tidspunkt. For Danmarks vedkommende må man huske at vi uansett har vårt forsvarsforbehold. Men man forbereder seg på behov for hjelp, og vi støtter FN, sier Helle Thorning-Schmidt.

Konflikten i Libya er et spesielt problem, sett med europeiske øyne. Det her fra Libya at de fleste afrikanske flyktninger begynner sin reise over Middelhavet, i håp om et bedre liv i Europa. Langt fra alle flyktningene er fra Libya, men landet fungerer som et avreiseland for innbyggere fra mange andre land.

Når Libya er så ustabilt er det en potensiell fare for at terrorgrupperinger kan vokse.

Libya har to regjeringer, og en rekke rivaliserende militser. Kamper om makten har ført til voldsomme sammenstøt og landet er nå på randen av totalt kaos. Kaoset har banet vei for Den islamske staten (IS).

Onsdag mistet 23 mennesker livet da to menn angrep et museum fullt av turister i Tunisia. Gjerningspersonene skal ha blitt trent av IS i Libya.

— Når Libya er så ustabilt er det en potensiell fare for at terrorgrupperinger kan vokse, sier Danmarks statsminister.

Situasjonen i landet skaper nå frykt for at flere ekstremister, også fra Syria, vil reise til Europa fra Libyas kyst. Den frykten vil sannsynligvis øke med den nye statistikken over flyktninger til Europa, som ble offentliggjort i går.

626.000 asylsøkere til EU

Antallet asylsøkere i alle EUs 28 land har økt med 44 prosent fra 2013 til 2014, viser tall fra EUs statistikkbyrå, Eurostat. Dermed mottok EU-landene 626.000 asylsøkere i fjor.

Syriske flyktninger er overrepresentert i statistikken. En av fem asylsøkere i EU er personer som har flyktet fra krigen i Syria. I Danmark er det enda mer markant, ifølge statistikken. Av de 14.680 asylsøknadene i Danmark i 2014 kom nesten halvparten fra syrere.

— Europa må fortsette å være på vakt. Europa kan bli rammet av en forverret situasjon i Libya - uansett om det gjelder migrasjon, ekstremisme, terrorisme eller menneskehandel, sier Belgias statsminister Charles Michael under toppmøtet.

— Den eneste langsiktige løsning er fred og stabilitet i Libya. Men vi må ikke glemme at vi har verktøy vi kan bruke, sier Helle Thorning-Schmidt med henvisning til debatten hun har hatt med de andre europeiske lederne.

EUs utenrikssjef skal nå arbeide med konkrete initiativer for hvordan EU kan støtte FNs arbeid. Dessuten skal medlemslandenes innenriksministere og utenriksministere møtes for videre debatt om Europas problemer med det økende antallet flyktninger.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN