Indonesia vil forby bakgårdshøns

Indonesia vil legge ned forbud mot å holde høns og annet fjærfe i bygårder for å hindre at fugleviruset H5N1 sprer seg.